blog

4 ključne tehnike i alati za procenu projekata u web razvoju

Poboljšajte tačnost procene vašeg projekta osnaživanjem vašeg razvojnog tima sa ove 4 tehnike i pridruženim alatima.

Poboljšajte tačnost procene vašeg projekta osnaživanjem vašeg razvojnog tima sa ove 4 tehnike i pridruženim alatima.

Kao što smo diskutovali u našem prethodnom članku „Kako kreirati tačnije procene veb projekata?“, prvo morate imati projektnu dokumentaciju i dizajne kako biste napravili tačnu procenu. Tačnost procene projekta se poboljšava sa potpunosti projektne dokumentacije i dizajna.

#1 Analogous Estimating

In the early stages of the project where only limited documentation is available a good technique to employ is analogous (also known as top-down) estimating.

Analogous estimating uses historical data (similar past project) to estimate the duration of your current project. As with any other technique, it’s best used by the developer(s) who actually worked on the past project and can make the best expert judgment on how the current project compares to the past one.

Example:

You need to develop a small eCommerce website similar in scale to the one you did two months ago. Except, this one also has Facebook and Twitter sharing feature. The previous website took 40 hours to develop and you estimate (also based on prior experience) it would take about 4 more hours to implement and test the sharing feature. Your estimate using the analogous estimating technique is 44 hours.

PRO

 • Can be used with only limited documentation provided there is enough historic data
 • Can be used in the early stages of the project to refine your initial ballpark estimate
 • Relatively fast to calculate


CON

 • Accuracy is lower than other techniques and further
 • Accuracy drops in case of insufficient or missing historic data


Suggestions:
If you don’t have sufficient internal historic data you can consult an external expert. In this case, keep in mind that external developer might be on a different skill level than your development team and adjust the estimate accordingly.
Always account for the missing documentation and add contingency to your estimate accordingly. Your initial estimate of 44 hours would need to go up by 10-50% depending on the expected complexity and scope


#2 Parametarsko procenjivanje

Tehnika parametarskog procenjivanja je slična analognoj metodi procenjivanja, ali dodaje dodatni sloj preciznosti tako što rad deli na merljive jedinice.

Primer:

Znate da ćete razvijati veb-sajt od pet stranica sa osnovnim administratorskim panelom. Možete koristiti informacije koje imate i uporediti ih sa prosečnim vremenom potrebnim za razvoj novog šablona stranice za sličan veb-sajt i povezati ga sa administratorskim panelom. Ako za to u proseku treba 12 sati po stranici, vaša procena korišćenjem tehnike parametarskog procenjivanja bila bi 60 sati.

PREDNOSTI

 • Isti argumenti kao kod analogne procene
 • Preciznije od analogne procene

NEDOSTACI

 • Isti argumenti kao kod analogne procene ali ipak preciznije

Predlozi:


Budući da je ova tehnika vrlo slična analognoj proceni, primenjuju se isti predlozi. Zbog povećane preciznosti možete smanjiti procenat za nepredviđene okolnosti ako ste sigurni u svoje istorijske podatke.

Predlozi:
Pošto je ova tehnika veoma slična analognoj proceni, isti predlozi važe. Zbog povećane tačnosti možete smanjiti procenat rezerve ako ste sigurni u svoje istorijske podatke.

#3 Trotačka procena

Menadžer projekta ili tim za razvoj prvo razlaže projekat na listu procenjivih zadataka. To zahteva da dokumentacija i dizajni budu dostupni. Zadaci mogu varirati po obimu, pri čemu detaljniji zadaci pružaju najbolje nivoe sigurnosti ali i traju najduže za procenu. Tipično, razumna brojka je 20-30 zadataka po projektu. Trotačka procena zahteva da se za svaki od procenjenih zadataka proizvedu tri cifre.

a – Najbolja procena za završetak zadatka

m – Najverovatnija procena za završetak zadatka

b – Najgora procena za završetak zadatka

(Sve zasnovano na prethodnom iskustvu ili obrazovanim pretpostavkama)

Postoje tri formule koje možete koristiti za izračunavanje procena za svaki zadatak.

Najjednostavnija je:

ET = (a + m + b) / 3

Tačnija ponderisana formula daje više težine najverovatnijoj proceni:

ET = (a + 4m + b) / 6


I najkompleksnija koja takođe uzima u obzir standardnu devijaciju:

E = (a + 4m + b) / 6

SD = (b – a) / 6

ET = E + 2 x SD

Samo je potrebno izabrati jednu ET formulu za upotrebu. Možda želite da isprobate sve i vidite koja vam najbolje odgovara.

Konačna procena projekta izračunava se kao suma svih pojedinačnih procena zadataka. Obično nije potrebno dodavati kontingenciju ovoj proceni. Možete uporediti stvarno utrošeno vreme za završetak svakog zadatka sa procenjenim vremenom i dodati kontingenciju na osnovu onoga što pronađete.

Trotačka procena najbolje funkcioniše kada su procene nepristrasne i zasnovane na prethodnom iskustvu sa sličnim zadacima. Kao takvo, neki menadžeri smatraju najboljim da traže brojeve a, m i b za svaki zadatak i sami izračunaju ET. Na ovaj način, tim za razvoj neće biti u iskušenju da izmeni početne brojeve a, m i b nakon što vide konačnu procenu.

 

Da bismo vam uštedeli vreme pripremili smo 3 XLS tabelarnih proračuna da vam pomognemo izračunati svaku od ovih formula:

Simple: simple-formula.xlsx

Weighted: weighted-formula.xlsx

Weighted with SD: weighted-with-sd-formula.xlsx

Primer:

Potrebno je izgraditi veb-sajt umetničke galerije koji koristi klizače za prikazivanje umet ničkih dela, i prikazuje biografije umetnika. Rad podelite na sledeće zadatke (brojevi su a, m, b u tom redosledu):

Odgovarajući raspored: 2h, 3h, 5h Zaglavlje: 2h, 4h, 7h Klizač: 2h, 5h, 10h Odeljak biografije: 1h, 2h, 4h (Pojednostavljeno na četiri zadatka; u stvarnosti biste imali mnogo više zadataka na front-endu i back-endu)

Koristeći ponderisanu formulu, izračunavamo proseke za svaki zadatak:

Odgovarajući raspored: (2 + 4 x 3 + 5) / 6 = 17 / 6 = 2.8h Zaglavlje: (2 + 4 x 4 + 7) / 6 = 25 / 6 = 4.2h Klizač: (2 + 4 x 5 + 10) / 6 = 32 / 6 = 5.3h Odeljak biografije: (1 + 4 x 2 + 4) = 13 / 6 = 2.2

Procenjeno vreme projekta: 2.8h + 4.2h + 5.3h + 2.2h = 14.5h

PREDNOSTI

 • Jedna od najpreciznijih tehnika procene
 • Ps ihološki lakše za developere da daju tri broja, manje pritiska da "ne pogreše"
 • Identifikacija najgoreg broja dovodi do otkrivanja inače skrivenih problema
 • Smanjuje rizik od preoptimističnih i prenaduvanih procena
 • Dostavljeni alati smanjuju ukupno vreme izračunavanja
 • Ostaje čvrst čak i sa ograničenim prethodnim iskustvom

MANE

 • Zahteva kompletnu dokumentaciju da bi se projekat mogao razložiti na zadatke (što zapravo nije loše)
 • Pružanje tri procene za svaki zadatak zahteva više vremena nego druge metode
 • Ostavljanje vidljive konačne izračunate procene može dovesti do toga da tim za razvoj prilagodi svoje početne procene

Predlozi:
Koristite dostavljene alate da biste izbegli ručno izračunavanje procena za svaki od 20-30 zadataka.

#4 Procena odozdo prema gore

Ovo je moja omiljena tehnika i takođe ona koju preferiram jer najbolje odgovara mom nivou iskustva. Procena odozdo prema gore počinje na sličan način kao trotačka procena – razlaganjem većih delova projekta na (vrlo) male delove. Takođe je donekle slična parametarskoj proceni pošto procene za svaki deo zahtevaju poznavanje vremena potrebnog za završetak sličnog dela.

Budući da je ovo tehnika koja se pokazala kao najpreciznija, zaslužuje poseban članak da bi se detaljno obradila i pružili realni primeri.

PREDNOSTI

 • Najpreciznije tehnike procene
 • Razlaganjem projekta na najmanje delove gotovo da nema šanse da se propuste važni detalji koji će zahtevati puno vremena za završetak, ali bi verovatno ostali neprimećeni kod drugih tehnika
 • Pomaže u identifikovanju nedostataka u dokumentaciji tako da se oni mogu rano popuniti

NEDOSTACI

 • Zahteva više vremena za završetak u poređenju sa drugim tehnikama, iako se to brzo poboljšava kako nastavite da koristite ovu tehniku
 • Zahteva potpunu dokumentaciju inače preciznost može biti narušena.
 • Najkorisnija ako imate bar delimično iskusni razvojni tim pošto se u velikoj meri oslanja na prethodno iskustvo


Predlozi:
Ovu tehniku možete koristiti čak i za manje iskusne timove, ali budite sigurni da dodate rezervu za kompenzaciju nedostatka istorijskih podataka.
Ova tehnika može biti kombinovana sa trotačkom procenom da se dodatno poveća preciznost. Imajte na umu da će to takođe zahtevati više vremena za završetak procene. Više o tome u našem nadolazećem članku o proceni odozdo prema gore.

Još nekoliko reči o rezervnom budžetu

Uvek treba jasno imati na umu da je procena samo to – procena. Ne očekujte da bude 100% tačna. Čak i ako se pokaže tačnom u četiri projekta, u petom može odstupati za 10-20%. Tačnost bilo koje vrste procene može biti niska u slučajevima kada postoji malo ili nimalo prethodnog iskustva. U takvim situacijama možete upravljati neizvesnošću pomoću rezervnog budžeta. Takođe, trebali biste uzeti u obzir i nedostatak dokumentacije pa je razumno pretpostaviti da ako otprilike 30% dokumentacije nedostaje, trebalo bi dodati 30% na procenu.

Šta dalje?

Ako želite da dodatno unapredite svoje veštine procene projekata, pripremili smo obimnu elektronsku knjigu "Krajnji vodič za uspešnu procenu projekata" koja će vas naučiti sve o alatima i tehnikama procene projekata.

Naučite kako da postanete uspešniji u procesu procene projekata.

Tihomir Opacic

18.04.2024.

Hajde da razgovaramo o vašem projektu.

Pošaljite kratak pregled vašeg projekta, a mi ćemo vas kontaktirati kako bi zakazali poziv. Želimo da razumemo vaše potrebe i sa vama istražimo kako možemo da vam pomognemo u ostvarivanju vaših razvojnih ciljeva.

Tihomir Opacic

osnivač i direktor

Orange Hill